Przeczytaj teraz Zaprenumeruj bezpłatnie
źródło: mswia.pl

Aktualne zalecenia Komitetu Terapeutycznego CSK MSWiA w Warszawie dotyczące leczenia COVID-19 u dorosłych (z dnia 02.04.2020)

Komitet Terapeutyczny nie rekomenduje do objawowego leczenia COVID-19 (bóle stawów, gorączka) niesteroidowych leków zapalnych. Zaleca także dużą roztropność przy podejmowaniu decyzji o użyciu wysokich dawek steroidów (>1 mg prednizonu/ kg m.c. po konsultacji pulmonologa!).

Komitet Terapeutyczny CSK MSWiA w Warszawie zapoznał się z „Zaleceniami postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia24.03.2020 i jest pełen uznania dla ich Autorów. To bardzo potrzebna pozycja w aktualnej  sytuacji  epidemicznej. Należy jednak podkreślić, iż nie są to typowe rekomendacje lecznicze oparte o dużą liczbę publikacji, dostarczających danych z badań na dużych grupach chorych, danych randomizowanych. Niestety leczenie COVID-19 jest w  stanie  wczesnego  rozwoju, a właściwie poszukiwania właściwego leczenia. W wyżej wymienionym  opracowaniu  leczenie COVID-19 jest podsumowaniem doświadczeń, głównie chińskich i włoskich, wraz z informacją o toczących się badaniach nad wieloma lekami. Stąd pewna trudność w praktycznym wykorzystaniu zaleceń.

Komitet Terapeutyczny CSK MSWiA uzyskał informację, iż spośród leków proponowanych w omawianym opracowaniu, obecnie w aptece szpitalnej dostępne są następujące z nich: Arechin (chlorochina), Plaquenil (hydroksychlorchina) oraz Kaletra (lopinavir/ritonavir). Poza tym Dyrekcja naszego szpitala uzyskała zapewnienie firmy Gilead Poland, iż w uzasadnionych przypadkach (wymaga zatwierdzenia przez ekspertów firmy) dostępny będzie również Remdisivir (lek niezarejestrowany, ale z obiecującymi wynikami został zatwierdzony przez naszą Komisję Bioetyczną), a w najbliższym czasie dostępny będzie również tocilizumab i pozostałe leki zaproponowane w omawianych zaleceniach PTEiLChZ (oczekuje na decyzję Komisji Bioetycznej), budzący spore zainteresowanie. Tak więc zdecydowana większość leków zaproponowanych w Zaleceniach PTEiLChZ jest już dostępna, jednak przy braku jednoznacznych i mocnych dowodów naukowych na ich skuteczność w leczeniu COVID-19 należy pamiętać o licznych ograniczeniach i potencjalnych powikłaniach związanych z ich użyciem.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza