Więcej

  Aktualne zalecenia Komitetu Terapeutycznego CSK MSWiA w Warszawie dotyczące leczenia COVID-19 u dorosłych (z dnia 02.04.2020)

  Komitet Terapeutyczny nie rekomenduje do objawowego leczenia COVID-19 (bóle stawów, gorączka) niesteroidowych leków zapalnych. Zaleca także dużą roztropność przy podejmowaniu decyzji o użyciu wysokich dawek steroidów (>1 mg prednizonu/ kg m.c. po konsultacji pulmonologa!).

  Komitet Terapeutyczny CSK MSWiA w Warszawie zapoznał się z „Zaleceniami postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia24.03.2020 i jest pełen uznania dla ich Autorów. To bardzo potrzebna pozycja w aktualnej  sytuacji  epidemicznej. Należy jednak podkreślić, iż nie są to typowe rekomendacje lecznicze oparte o dużą liczbę publikacji, dostarczających danych z badań na dużych grupach chorych, danych randomizowanych. Niestety leczenie COVID-19 jest w  stanie  wczesnego  rozwoju, a właściwie poszukiwania właściwego leczenia. W wyżej wymienionym  opracowaniu  leczenie COVID-19 jest podsumowaniem doświadczeń, głównie chińskich i włoskich, wraz z informacją o toczących się badaniach nad wieloma lekami. Stąd pewna trudność w praktycznym wykorzystaniu zaleceń.

  Komitet Terapeutyczny CSK MSWiA uzyskał informację, iż spośród leków proponowanych w omawianym opracowaniu, obecnie w aptece szpitalnej dostępne są następujące z nich: Arechin (chlorochina), Plaquenil (hydroksychlorchina) oraz Kaletra (lopinavir/ritonavir). Poza tym Dyrekcja naszego szpitala uzyskała zapewnienie firmy Gilead Poland, iż w uzasadnionych przypadkach (wymaga zatwierdzenia przez ekspertów firmy) dostępny będzie również Remdisivir (lek niezarejestrowany, ale z obiecującymi wynikami został zatwierdzony przez naszą Komisję Bioetyczną), a w najbliższym czasie dostępny będzie również tocilizumab i pozostałe leki zaproponowane w omawianych zaleceniach PTEiLChZ (oczekuje na decyzję Komisji Bioetycznej), budzący spore zainteresowanie. Tak więc zdecydowana większość leków zaproponowanych w Zaleceniach PTEiLChZ jest już dostępna, jednak przy braku jednoznacznych i mocnych dowodów naukowych na ich skuteczność w leczeniu COVID-19 należy pamiętać o licznych ograniczeniach i potencjalnych powikłaniach związanych z ich użyciem.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3D

  Najnowsze artykuły

  Bez maski

  Prof. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. Henryk Skarżyński, prof. Waldemar Priebe, prof. Piotr Hoffman, prof. Renata Górska, prof. Tomasz Banasiewicz, prof. Tomasz Stompór, prof....

  Najmniejszy elektrodowy stymulator na świecie wszczepiony noworodkowi w klinice WUM

  17 lipca br. zespół w składzie: dr n. med. Michał Buczyński z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci kierowanej przez prof. Macieja...

  Technologie medyczne Canon w dobie pandemii i nie tylko

  Jak każdy kryzys, obecna pandemia przyczynia się też do rozwoju, wymuszając tworzenie nowych rozwiązań, a także nowych zastosowań już znanych technologii. Nowoczesna...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D