Krysztof Brzózka

dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)