Krzysztof Jakubiak

redaktor naczelny „Pulsu Medycyny” i „Pulsu Farmacji”