Stanisław Radowicki

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

Stanisław Radowicki

Klauzula sumienia

7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności z konstytucją części przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty....

Stanisław Radowicki

AOTM na nowych zasadach

1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowelizujące zadania i funkcjonowanie Agencji ceny Technologii Medycznych. W świetle nowych regulacji1 zmianie uległa przede wszystkim nazwa...