Stanisław Radowicki

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

Stanisław Radowicki

Klauzula sumienia

7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności z konstytucją części przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty....