Stu najlepszych z WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił Ranking 100 naukowców WUM z najwyższym dorobkiem publikacyjnym w latach 2015-2017. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. Grzegorz Opolski, prof. Piotr...

prof. Waldemar Priebe

Międzynarodowa Nagroda Zaufania „Złoty Otis” 2018 Rozmowa z prof. Waldemarem Priebe z MD Anderson Cancer Center (University of Texas). Jak to się stało, że wyjechał Pan z Polski? Po...

prof. Jarosław Reguła

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018 za dorobek naukowo-dydaktyczny Rozmowa z prof. Jarosławem Regułą, kierownikiem Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia...

prof. Marek Krawczyk

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018za dorobek naukowo-dydaktyczny Rozmowa z prof. Markiem Krawczykiem, chirurgiem, transplantologiem, w latach 2008-2016 rektorem Warszawskiego Uniwersytetu...

prof. Wojciech Noszczyk

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018 za dorobek naukowo-dydaktyczny Rozmowa z prof. Wojciechem Noszczykiem, laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2018 za dorobek naukowo-dydaktyczny. Jak...

prof. Krzysztof Bielecki

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2018 za dorobek naukowo-dydaktyczny Rozmowa z prof. Krzysztofem Bieleckim, profesorem zwyczajnym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Panie Profesorze...