Komentarze

Jarosław Gugała

Niepełnosprawność – wspólna sprawa

W Polsce żyje około 5 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. To grupa bardzo zróżnicowana i wymagająca różnego rodzaju specjalistycznych zabiegów i działań. Większość problemów, które rodzi niepełnosprawność,...

Świat dźwiękami malowany

Z utratą wzroku trudno się pogodzić. Jednak nowoczesne urządzenia pozwalają osobom niewidomym coraz lepiej funkcjonować w świecie. W nomenklaturze medycznej brak widzenia u pacjenta określa się mianem – ślepota. W społeczeństwie...

Okulistyka wyobraźni i dyrygent

„Sam przeszczep oka już moglibyśmy technicznie wykonać. Jednak celem takiej transplantacji nie jest oko, które nie widzi. Najważniejszym problemem do rozwiązania na dzień dzisiejszy jest to, aby uzyskać powrót funkcji nerwu wzrokowego po...

Red. Paweł Kruś

Radość wspólnej pracy

Nie wiem, czy dr Ewa Chlebus wraz z dr. Piotrem Kropidłowskim, tworząc zalążek Kapituły Nagrody Zaufania piętnaście lat temu, wierzyli, że stanie się ona najbardziej konsekwentną i liczną grupą liderów opinii w polskiej ochronie...

Spełnione marzenia

„Złoty OTIS” to jedyna stworzona w Polsce nagroda, która ujęła świat autentycznością i świeżością. Jest z nami już piętnaście lat, ja również czuję się jej częścią. Prawie każdego roku Kapituła zaprasza sławy medycyny...

Lekarz w sieci

Pacjenci wchodząc na profil lekarza chcą widzieć, czy jest on autentycznie zaangażowany w swoją pracę, czy ważna jest dla niego komunikacja z pacjentami, czy liczy się z ich opiniami i komentarzami, czy na nie odpowiada. W styczniu 2018...

Tak daleko, a tak blisko

Każdy jubileusz skłania do refleksji i przemyśleń. Szczególnie wiele dostarcza ich tak zacny Jubileusz, jak 150-lecie aktywnej działalności polskiego Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego. W pięknej, wypełnionej po brzegi polskiej katedrze we...