Onkologia

prof. Maciej Krzakowski

Korzyści z leczenia konsolidującego

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Krzakowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii w Warszawie. Jak rysuje się przyszłość leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)?...

Światowy Dzień Walki z Rakiem

19 lat temu na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w Paryżu ustanowiono Światowy Dzień Walki z Rakiem – 4 lutego. Podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem zorganizowanego pod egidą prezydenta Francji oraz dyrektora generalnego...

Zamienili raka w tłuszcz

Metody walki z nowotworami są coraz nowocześniejsze. Warto przypomnieć o immunoterapii, za którą w 2018 roku przyznano Nobla z Medycyny i Fizjologii. James P. Allison i Tasuku Honjo odkryli terapię nowotworów polegającą na inhibicji...

Krzysztof Giannopoulos

Nowe leki to dłuższe życie

Z prof. Krzysztofem Giannopoulosem, lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Katarzyna Pinkosz...

Sebastian Giebel

Są szanse na wyleczenie opornej białaczki

Z prof. Sebastianem Gieblem, kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Instytutu Onkologii w Gliwicach, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) to jedna z najtrudniejszych w leczeniu chorób...

Adam Maciejczyk

Rok zmian w polskiej onkologii

Z prof. Adamem Maciejczykiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Co dobrego zadziało się w onkologii w Polsce w 2018 roku? Rok 2018 przyniósł...

Piotr Marczyński

Rak jądra – nowotwór młodych mężczyzn

Rozmowa z dr. n. med. Piotrem Marczyńskim, specjalistą urologiem i chirurgiem, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Praskiego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Czy rak jądra jest nowotworem niebezpiecznym? Rak jądra...

Artur Antoniewicz

Nadszedł czas na rozwój urologii

Rozmowa z dr. hab. n. med. Arturem A. Antoniewiczem, FEBU, Krajowym Konsultantem w dziedzinie urologii, Ordynatorem Oddziału Urologii i Onkologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, byłym szefem Komitetu Egzaminacyjnego...

Jak urolog z onkologiem

Z prof. Piotrem Chłostą, prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, I prof. Piotrem Wysockim, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Urologia i onkologia: te dwie specjalności się zazębiają?...

Jan Lubiński

Mówię rzeczy nieoczekiwane

Rozmowa z prof. Janem Lubińskim, kierownikiem Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i szefem działającego przy uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Dlaczego chorujemy na...

Rak (jeszcze) wygrywa

Naukowcy obiecują nam wykrywanie raka w najwcześniejszych stadiach dzięki testom krwi oraz zindywidualizowaną terapię nowotworów późnych i źle rokujących, gdy zsekwencjonują konkretnemu rakowi genom. Na kwietniowym zjeździe American...

Mariusz Bidziński

Rak szyjki macicy nie musi dziesiątkować kobiet

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Mariuszem Bidzińskim, kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kilkanaście lat temu prowadzono kampanię zachęcającą do szczepień przeciwko...

Krzakowski Maciej

Dobre zmiany dla pacjentów

Nowe leki, które pojawiły się na majowej liście refundacyjnej, stanowią ogromną zmianę w leczeniu chorych. Znalazły się na niej też nowe opcje terapeutyczne w zakresie raka płuca, nerki i chłoniaka Hodgkina. ← Prof. Maciej...

Stanisłąw Kłęk

Żywienie medyczne na każdym etapie

Rozmowa z prof. Stanisławem Kłękiem, chirurgiem i onkologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Dlaczego w chorobach nowotworowych, tak ważne jest odpowiednie odżywianie? Nowotwór, ze...

Dominik Dytfeld

Pacjenta nigdy nie zostawiamy

Rozmowa z dr. hab. med. Dominikiem Dytfeldem z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu, prezesem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Jak ocenia Pan leczenie szpiczaka w Polsce? Jak wygląda sposób leczenia...

Krzysztof Jamroziak

W leczeniu szpiczaka dokonał się przełom

Rozmowa z hematoonkologiem, prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Jamroziakiem z Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W ciągu ostatnich lat w terapii szpiczaka plazmocytowego dokonał się wielki przełom. Czy...