Psychiatria

Poseł Krzysztof Ostrowski i Paweł Kruś

Rośliny mają się coraz lepiej

– Współczesność zużywa energię mózgu. Osoby starsze będą zdrowe fizycznie, lecz niestety bez kontaktu umysłowego. Biegamy, ćwiczymy, zdrowo się odżywiamy, tylko nie inwestujemy w zdrowy mózg, w zapobieganie i leczenie chorób...

Kolejna zagadka schizofrenii odkryta?

Schizofrenia to zagadkowa choroba. Wiele teorii stara się wyjaśnić, jak dochodzi do jej rozwoju: mówi się o zaburzeniach emocjonalnych i społecznych, uszkodzeniach genetycznych, niedoborach neuroprzekaźników czy nawet uszkodzeniach...

alkoholowy zespół abstynencyjny

Alkoholowy zespół abstynencyjny

Zespół abstynencyjny jest stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych, które wynikają z nagłego odstawienia alkoholu. Może objawiać się wzrostem temperatury ciała, potliwością, bezsennością, drażliwością, ale także...

Program redukcji szkód

PYTANIE DO… Krzysztofa BrzózkI, Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W ostatnim czasie PARPA poszerza ofertę o programy redukcji szkód. Na czym polega to podejście? PARPA stworzyła zalecenia dla...

Leczenie uzależnień u osób starszych

Rozmowa z Jagodą Fudałą, kierownikiem działu lecznictwa odwykowego i programów medycznych w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak dużą grupę pośród uzależnionych od alkoholu, którzy podejmują leczenie,...

Psychiatrią w Polsce nie rządzą psychiatrzy

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Bartoszem Łozą, kierownikiem Kliniki Psychiatrii WUM, prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zacznijmy od liczb: ile osób w Polsce choruje na schizofrenię? I jaka jest przyczyna, że chorują?...

Depresja to choroba całego organizmu

Depresja to choroba całego organizmu

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Tadeuszem Parnowskim, kierownikiem II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na depresję cierpi co dziesiąty Polak. O ile dziś wiele osób otwarcie przyznaje, że zmaga...

Leczenie drżennej postaci choroby Parkinsona

Leczenie drżennej postaci choroby Parkinsona

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Leszkiem Miszczykiem, kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach. Kilka tygodni temu Polskę obiegła informacja, że w Instytucie...

Szykuje się przełom

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Gałeckim z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, konsultantem krajowym ds. psychiatrii. Dlaczego coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne? Polska nie odbiega pod tym względem od krajów...

Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Projektowana ustawa o zdrowiu publicznym, po zmianach dokonanych w wyniku konsultacji społecznych, lepiej odpowie na potrzeby zwiększenia działań profilaktycznych i wpłynie na poprawę stanu zdrowia psychicznego. W Ministerstwie Zdrowia...

zerwać z nałogiem

Trudno jest zerwać z nałogiem

Rozmowa z prof. Marcinem Wojnarem z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czy to prawda, że w ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba osób zmagających się z różnymi typami uzależnień? Tak, to...

bezsenność

Jak leczyć bezsenność

Rozmowa z dr. hab. n. med. Adamem Wichniakiem, psychiatrą i neurofizjologiem klinicznym z III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jakie są przyczyny bezsenności? Przyczyny mogą...

samobojstwa

Samobójstwa w populacji rozwojowej

Samobójstwa stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów w przedziale wieku 15-24 lat. U dzieci przed 10 r.ż. jest niewielkie ryzyko samobójstwa, ale granica wieku pacjentów hospitalizowanych z powodu prób samobójczych obniża się. Myśli...

Krzysztof Tronczyński

Ekspansja depresji

Rozmowa z dr. Krzysztofem Tronczyńskim, psychiatrą, psychoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Coraz więcej mówimy o nerwicach i depresji w kontekście chorób cywilizacyjnych. Czy rzeczywiście skala tego zjawiska...

Bogusław Habrat

Mężczyźni prowadzą antyzdrowotny tryb życia

Rozmowa z dr. n. med. Bogusławem Habratem z Zespołu Leczenia i Profilaktyki Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dlaczego mężczyźni częściej niż kobiety są skłonni do działań ryzykownych: sięgania po alkohol,...

Pacjenci ze schizofrenią mogą być aktywni

Debata „Aktywizacja zawodowa osób ze schizofrenią” zorganizowana przez „Świat Lekarza”, wzbudziła duże zainteresowanie. Dzięki stosowaniu nowoczesnych leków chorzy na schizofrenię mogliby normalnie funkcjonować w społeczeństwie,...

Piotr Gałecki

Szykują się zmiany w psychiatrii

Rozmowa z dr. hab. n. med. prof. nadzw. Piotrem Gałeckim z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, konsultantem krajowym ds. psychiatrii. O psychiatrii mówi się nie najlepiej: na choroby psychiczne zapada w Polsce coraz więcej osób,...