Anna Lech

Dłuższe życie z cukrzycą

Staramy się jak najszerzej i jak najgłośniej mówić o problemie. Edukujemy, wykonujemy badania profilaktyczne, zachęcamy do aktywności fizycznej. Ta kampania jest długofalowym zobowiązaniem naszej firmy – mówi Anna Lech z firmy Boehringer Ingelheim. Ważny w tej kampanii jest przekaz do rodziny i zwrócenie uwagi na konieczność zmiany nawyków – podkreślali eksperci.

Głosowanie jury

Obecnie to już czwarta edycja kampanii „Dłuższe życie z cukrzycą”.

Dyr. Monika Czapska, Corporate Affairs Director, Boehringer Ingelheim, odebrała z rąk Marszałka Senatu Nagrodę Złoty Otis z Diamentami 2019

Cukrzyca jest coraz większym problemem, pacjentów przybywa. Wymaga to podjęcia bardzo zdecydowanych działań. To choroba inna niż wszystkie, edukacja odgrywa ogromną rolę, pacjent musi ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich. Podejmujemy wiele różnorodnych działań, gdyż chcemy dotrzeć do szerokich grup odbiorców. Byliśmy obecni podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2017, w trakcie dużych wydarzeń sportowych, chcemy pokazać, że cukrzyca nie ogranicza, chorzy mogą osiągać wspaniałe wyniki, pod warunkiem dobrej kontroli choroby. Przekazy były dostępne w centrach medycznych, w komunikacji miejskiej, w internecie – opowiadała Anna Lech, External Affairs Manager z firmy Boehringer Ingelheim.

Kampania „Dłuższe życie z cukrzycą” zwraca uwagę na rolę aktywności fizycznej, dietę, wsparcie rodziny, gdyż choroba dotyka pacjenta, jednak konieczna jest zmiana stylu życia całej rodziny. Pacjent z cukrzycą żyje średnio o 6 lat krócej, a ten, u którego doszło do powikłań sercowo-naczyniowych – nawet 12 lat krócej.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko
Oba programy cukrzycowe zasługują na wyróżnienie. Podkreślają edukację, która jest kluczowa, jeśli chodzi o profilaktykę, jak również troskę o chorych. Te działania komponują się zdziałaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Poseł Barbara Dziuk
Edukacja młodego pokolenia jest podstawa, to własnie poprzez młode pokolenie dotrzemy do ich rodziców i osób starszych.

– Właśnie stąd deklaracja „12 zasad w walce z cukrzycą”. Ich przestrzeganie
umożliwia jak najdłuższe życie z chorobą. Deklarację ułożyli ci, którzy doświadczyli choroby, czyli pacjenci. Kontynuując ten wątek, zorganizowaliśmy 12 spotkań w 12 miastach w Polsce. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przekazywali deklaracje na ręce samorządowców, by podnieść świadomość cukrzycy. Staramy się docierać zarówno do osób młodych, jak i starszych, do osób prowadzących zdrowy oraz mniej zdrowy tryb życia. Przekazujemy wiedzę za pomocą mediów tradycyjnych, internetu (wykorzystując również innowacyjne kanały edukacyjne), a także za pomocą przekazów masowych w środkach komunikacji miejskiej – dodała Anna Lech.

Prof. Edward Franek
Bardzo ciekawa kampania edukacyjna, trwa już od wielu lat i będzie trwała, a liczba osób, do których dotarła, jest imponująca. Bardzo ciekawe strony internetowe, treści edukacyjne.

Dr hab. Andrzej Śliwczyński
Ważny w tej kampanii jest przekaz
do rodziny i zwrócenie uwagi na
konieczność zmiany nawyków.
Zbiega się to z działaniami NFZ podejmowanymi na rzecz profilaktyki cukrzycy.

„Dłuższe życie z cukrzycą” w liczbach to m.in.: spotkania edukacyjne w 12 miastach w Polsce, ponad 2500 przebadanych osób, 850 publikacji w mediach, dotarcie do 5 mln odbiorców przez visuale „Pomyśl o sercu”. Najnowszym elementem kampanii jest konkurs plastyczny skierowany do studentów ASP, którego tematem są powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy.

Dr Lidia Gądek
Oba programy cukrzycowe dwóch firm znakomicie się uzupełniają, są bardzo umiejętnie prowadzone.

Prof. Tomasz Klupa
Wspaniały pomysł z wykorzystaniem akcji plakatowych do promowania wiedzy na temat cukrzycy. Przekaz powinien być bardzo prosty, warto byłoby np. stworzyć „12 zasad zdrowego żywienia”, „12 zasad podejmowania zdrowego wysiłku fizycznego”, nagrać filmy instruktażowe na temat wysiłku fizycznego dla osób z cukrzycą. Być może warto byłoby też lokować produkt, jakim jest cukrzyca, np. w telenowelach.

Prof. Tadeusz Pieńkowski
Bardzo dobre kampanie edukacyjne, powinny one znaleźć odzwierciedlenie w telewizji. Niestety, z jednej strony mamy mądre kampanie edukacyjne, a z drugiej – reklamy słodyczy czy suplementów, typu żelki z magnezem. Rodzice często wierzą reklamom, uważają, że te produkty są zdrowe. Trzeba to zmienić, bo to jest droga do samozagłady.

Prace oceniało jury pod przewodnictwem Andrzeja Pągowskiego; będą one wykorzystywane w działaniach edukacyjnych.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza