Więcej

  FASD – problem kliniczny i społeczny / konferencja

  I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie

  Marszałek Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują przy wsparciu Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ i Fundacji E&Y I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową w Krakowie pt. „FASD – problem kliniczny i społeczny. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30.09-02.10.2015 w Dworze w Tomaszowicach koło Krakowa. Konferencja będzie stanowiła ważny element w toczącej się dyskusji na temat sposobów pomocy dzieciom z FASD, ich rodzicom i opiekunom. Dzięki zaangażowaniu polskich i zagranicznych ekspertów będzie również miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

  Pierwszego dnia (30.09.2015r.) w Urzędzie Miasta Krakowska odbędzie się konferencja prasowa podczas której zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, Prezydentem Miasta Krakowa a Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy w organizacji cyklicznych konferencji naukowych dotyczących zagadnień związanych z występowaniem FASD.

  Konferencja prasowa będzie inaugurować I Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową w Krakowie pt. „FASD – problem kliniczny i społeczny”. Następne dwa dni (1-2.10.2015r.) będą poświęcone wykładom, dyskusjom i sesjom tematycznym z udziałem znakomitych ekspertów, m.in. prof. K. Warren, prof. E. Riley, dr n. hum. T. Jadczak-Szumiło, prof. dr hab. A. Urbanika. Specjaliści będą służyć wiedzą oraz radą nie tylko lekarzom, ale również rodzicom i opiekunom dzieci z FASD. Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Szpitala Dziecięcego św. Ludwika www.dzieciecyszpital.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Katarzyną Słowik (tel. 12 619 86 78, e-mail: konferencje@dzieciecyszpital.pl). Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września 2015 r.

  W Polsce każdego roku na każde 1000 żywych urodzeń rodzi się 20 dzieci z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, pl Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). W 2014 roku była to grupa ponad 7,5 tys. dzieci. FASD to zaburzenia, do których może dojść, gdy w czasie trwania ciąży występowało narażenie płodu na kontakt z alkoholem. FASD nie jest chorobą, którą można wyleczyć. Jedynie zachowanie abstynencji w okresie ciąży całkowicie chroni przed wystąpieniem schorzenia. Wczesne rozpoznanie FASD i wdrożenie odpowiedniej, zindywidualizowanej interwencji pozwala na redukcję deficytów dziecka oraz poprawę jego funkcjonowania.

  Pobierz Program FASD – problem kliniczny i społeczny – prelegenci

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3D

  Najnowsze artykuły

  „Badaj Się i Lecz” – bo samo nie minie!

  Właśnie rusza kampania edukacyjna „Badaj Się i Lecz!”. Jej celem jest uświadomienie Polakom, że kontynuacja terapii chorób przewlekłych, jak również wczesne rozpoznanie...

  Przełomowa technologia mapowania serca 3D: CARTOPRIME™

  Pierwsze polskie ośrodki korzystają z innowacyjnego modułu do trójwymiarowego mapowania serca CARTOPRIME™. W opinii kardiologów system pomaga w bezpieczniejszym, efektywniejszym i bardziej...

  Prof. Adam Witkowski, prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Piotr Jankowski, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, poseł Tomasz Latos w debacie Świata Lekarza: Jak skrócić kolejki do...

  Kilka miesięcy: tyle średnio trzeba czekać na wizytę do kardiologa. W niektórych ośrodkach trwa to jeszcze dłużej, choć są też miejsca, gdzie...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D