Więcej

  Mobilności dla specjalistów z zakresu nauk medycznych

  Ministerstwo Zdrowia, wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, planuje uruchomienie konkursu, w którym naukowcy z obszaru nauk medycznych mogą składać wnioski o wyjazdy stypendialne do najlepszych ośrodków medycznych w USA.

  Celem konkursu, skierowanego do przedstawicieli nauk medycznych z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych, jest wsparcie mobilności międzynarodowej poprzez finansowanie wyjazdów trwających od 3 do 6 miesięcy. Oprócz stypendium laureaci konkursu otrzymają także dodatek mobilnościowy. Potencjalni stypendyści, aby ubiegać się o sfinansowanie wyjazdu do USA, muszą spełnić wiele kryteriów formalnych i merytorycznych, poprzez złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Szczegóły naboru będą dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jednak warto – przed oficjalnym ogłoszeniem konkursu (NAWA) – poznać warunki uzyskania stypendium.

  Wybór ośrodka i zgoda mentora

  Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie tylko chcą zdobyć nowe doświadczenia badawcze, ale już posiadają konkretne kontakty w ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych z wybitnymi specjalistami w wybranych dziedzinach, czyli kardiologii, onkologii, alergologii i chorobach zakaźnych.

  Jednym z warunków, koniecznych do spełnienia przez wnioskodawcę, jest przedstawienie listu z potencjalnej instytucji goszczącej go w USA, wraz z danymi mentora, czyli opiekuna naukowego stypendysty, o ile zostanie on wybrany do udziału w programie stypendialnym przez ekspertów MZ i NAWA.

  Co istotne – jednym z kryteriów merytorycznych jest renoma i poziom ośrodka goszczącego. Eksperci oceniający aplikację będą brać pod uwagę nie tylko informacje na temat miejsca placówki w rankingach, ale także osiągnięcia naukowe zespołu badawczego i samego mentora. Kandydat na stypendystę musi uzasadnić, dlaczego wybrał konkretny ośrodek i w jaki sposób pobyt w USA oraz udział w pracach określonego zespołu badawczego wpłynie na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy.

  Opis własnej kariery i planów stypendialnych

  Przyszły stypendysta powinien możliwie szczegółowo i konkretnie przedstawić własne osiągnięcia naukowe lub z pracy akademickiej. Dotychczasowy dorobek musi uwzględniać tematykę, w jakiej wnioskodawca chciałby zdobywać kolejne doświadczenia podczas pobytu w USA. Ocenie podlegać będzie nie tylko liczba prac naukowych i osiągnięć, np. nagród i wyróżnień, ale także ich jakość, np. poprzez liczbę cytowań czy fakt publikacji (lub przyjęcia pracy do druku) w uznanych czasopismach międzynarodowych.

  Najlepiej, gdy dotychczasowy dorobek wnioskodawcy jest komplementarny, czyli uzupełnia się z dokonaniami zespołu ośrodka goszczącego. Chodzi o to, by przekonać ekspertów oceniających wniosek, że osiągnięcia przyszłego stypendysty są tak istotne, że gwarantują wykorzystanie zasobów ośrodka goszczącego w najbardziej efektywny sposób dla rozwoju kariery naukowca.

  We wniosku stypendialnym trzeba wskazać zadania, jakie stypendysta będzie realizować – we współpracy z zespołem badawczym w USA, pod kierunkiem mentora – oraz określić, jakie będą mierzalne rezultaty pobytu w amerykańskim ośrodku badawczym. Dobrze jest także opisać, jak otrzymane wyniki projektu stypendialnego wpłyną na rozwój instytucji macierzystej w Polsce oraz – w jaki sposób wykorzystane zostaną kontakty nawiązane w czasie pobytu stypendialnego.

  Na sukces stypendialny trzeba zapracować…

  Jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania formularza aplikacji (w wersji elektronicznej) warto zapoznać się z regulaminem naboru. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań warto skontaktować się z osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień (zazwyczaj kontakt jest podany w regulaminie lub innych dokumentach związanych z naborem, np. w ogłoszeniu o konkursie).

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3D

  Najnowsze artykuły

  „Badaj Się i Lecz” – bo samo nie minie!

  Właśnie rusza kampania edukacyjna „Badaj Się i Lecz!”. Jej celem jest uświadomienie Polakom, że kontynuacja terapii chorób przewlekłych, jak również wczesne rozpoznanie...

  Przełomowa technologia mapowania serca 3D: CARTOPRIME™

  Pierwsze polskie ośrodki korzystają z innowacyjnego modułu do trójwymiarowego mapowania serca CARTOPRIME™. W opinii kardiologów system pomaga w bezpieczniejszym, efektywniejszym i bardziej...

  Prof. Adam Witkowski, prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Piotr Jankowski, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, poseł Tomasz Latos w debacie Świata Lekarza: Jak skrócić kolejki do...

  Kilka miesięcy: tyle średnio trzeba czekać na wizytę do kardiologa. W niektórych ośrodkach trwa to jeszcze dłużej, choć są też miejsca, gdzie...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D