Precyzyjne uderzenie w raka, czyli pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej

W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie powstało pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej. Jego celem jest wielodyscyplinarna opieka zdrowotnej nad chorymi na nowotwory i leczenie z uwzględnieniem charakterystyki molekularnej nowotworu.

Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej umożliwi podejmowanie decyzji o leczeniu standardowym i badaniach klinicznych prowadzonych w NIO. Będą też tu prowadzone będą prace naukowe, w tym analiza danych pochodzących z praktyki klinicznej.

– Nie ma nie tylko dwóch pacjentów, którzy mieliby taką samą charakterystykę tego nowotworu, ale ten sam pacjent ma różną charakterystykę zmian nowotworowych w różnych punktach choroby. Dopiero sekwencjonowanie następnej generacji w połączeniu ze sztuczną inteligencją wraz z analizą dużych zbiorów danych i powiązaniu z danymi klinicznymi zastosowanych w leczeniu poszczególnych cząsteczek pozwalają wykryć prawdziwe mechanizmy napędowe nowotworów – mówi prof. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii

CDOP umożliwi sklasyfikowanie poszczególnych osób w subpopulacje, które różnią się reakcją na określone leczenie, co pozwoli skoncentrować leczenie na osobach, które najbardziej na tej konkretnej terapii skorzystają – Dostępnych jest coraz więcej leków skutecznie „uderzających” w określoną mutację genową nowotworu. Sądzę, że jest to nowy rozdział w walce z rakiem, w której aktywny udział będzie także brało nowo utworzone Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej – mówi prof. Iwona Ługowska z Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej Narodowego Instytutu Onkologii.

Prof. Piotr Rutkowski współtwórca Narodowej Strategii Onkologii uważa, że powołanie CDOP stanowi również realizację zadania jakie przed Krajową Siecią Onkologiczną postawiła uchwalona NSO. – Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to wieloletni program i najważniejszy dokument polskiej onkologii, którego realizacja ma doprowadzić do wzrostu odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, podniesienia jakości leczenia onkologicznego, a co za tym idzie szans pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej oraz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory w Polsce poprzez działania edukacyjne i regulacyjne.

Do współpracy w CDOP, naukowcy i lekarze Narodowego Instytutu Onkologii zapraszają zespoły badawcze, firmy, uczelnie, agencje i stowarzyszenia.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza