Przeczytaj teraz Zaprenumeruj bezpłatnie

Prof. Marek Wojtukiewicz z nagrodą Ministra Zdrowia za dydaktykę

Prof. Marek Wojtukiewicz, od wielu lat współpracujący ze Światem Lekarza, laureat Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” 2019 został nagrodzony Nagrodą Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, za działalność naukową i dydaktyczną.


Profesor kieruje Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Oddziałem Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii.

Prof. dr hab. med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Przez kilka lat przebywał na stażach naukowych za granicą, m.in. w Dartmouth College oraz Wayne State University (Stany Zjednoczone);Cambridge University (Wielka Brytania); Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt n/Menem oraz  MedizinischeHochschule, Hanower (Niemcy). Był stypendystą m.in. Fundacji Kościuszkowskiej i The Corbridge Trust. Od niemal 24 lat kieruje Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddziałem Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Autor ponad 600 doniesień naukowych, w tym około 320 artykułów w formie in extenso oraz  ponad 90 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych; redaktor 9 książek. Dwukrotnie pełnił funkcję Guest Editor czasopisma Seminars in Thrombosis and Hemostasisi wielokrotnie polskich czasopism onkologicznych.  Członek komitetów redakcyjnych szeregu czasopism medycznych. Dwunastokrotnie wyróżniony Nagrodą Naukową/Dydaktyczną Ministra Zdrowia. Czterokrotnie zdobył Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za  najlepsze prace opublikowane w czasopismach anglojęzycznych.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza