fot. Adam HARRY Charuk

Wierzymy w siłę dialogu

Rok 2017 upłynie pod znakiem znaczących zmian w systemie ochrony zdrowia.

W życie wejdą ustawy o sieci szpitali, podstawowej opiece zdrowotnej, refundacji wyrobów medycznych i nowelizacja ustawy refundacyjnej. Ministerstwo zapowiada także publikację dokumentu definiującego politykę lekową państwa. Pod koniec roku likwidacji ulec ma Narodowy Fundusz Zdrowia. Mamy nadzieję, że w efekcie tych zmian, znaczącej poprawie ulegnie dostęp do skutecznych i nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje współczesna medycyna. Chodzi nie tylko o stopniowe wprowadzanie do refundacji nowych cząsteczek – na tym polu w ciągu ostatniego roku dokonał się bowiem pewien postęp. Chodzi o kompleksowe, systemowe rozwiązania wspierające dostęp pacjentów do innowacji.

Patrząc na 2017 rok z perspektywy innowacyjnej branży farmaceutycznej, którą INFARMA reprezentuje, chciałabym podkreślić ekonomiczne aspekty aktywności tej branży w Polsce, m.in. związane z budową gospodarki opartej na wiedzy. Jako Związek stawiamy sobie za cel inspirowanie współpracy polskiego środowiska naukowego i medycznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw z ich europejskimi i globalnymi odpowiednikami. Drogą do tego celu mogą być badania kliniczne prowadzone bezpośrednio przez należące do INFARMY firmy oraz wsparcie i promocja projektów badawczych w obszarze farmacji czy biotechnologii. Mamy nadzieję, że przełoży się to na bezpośrednie, terapeutyczne korzyści dla pacjentów.

W nadchodzącym roku INFARMA chce nadal pełnić rolę aktywnego, merytorycznego uczestnika dialogu społecznego. Chcemy angażować się w dyskusję ze środowiskiem medycznym, światem naukowym oraz organizacjami pacjentów. Wierzymy w siłę dialogu – daje on szansę na identyfikację najważniejszych wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia i wypracowanie efektywnych, długofalowych rozwiązań.

Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Oceń ten artykuł

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza