XXVII Sesja Noblowska

Na początku grudnia po raz 27. odbyła się Sesja Noblowska, organizowana przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na corocznym spotkaniu prezentowane są dokonania laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Nagroda Nobla to prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora – Alfreda Nobla. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana trzem amerykańskim naukowcom za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytm okołodobowy. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young zidentyfikowali trzy geny odpowiedzialne za regulację cyklu dobowego.

Uroczystość poświęconą tym naukowcom prowadził Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że pierwsze prace badaczy dotyczące regulacji cyklu dobowego były publikowane w połowie lat 80. XX w. – Kolejno odkrywane białka dopełniały obrazu ilustrującego mechanizm dobowych zmian aktywności. Jednak dopiero w tym roku ich prace zostały uhonorowane przez Instytut Karolinska nagrodą ufundowaną przez Alfreda Nobla. Jest rzeczą typową i znamienną, że na wyróżnienie naukowcy czekają wiele lat.

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś podkreślił ogromne znaczenie, jakie ma odkrycie dokonane przez tegorocznych laureatów dla medycyny. – Laureaci zwiększyli „świadomość znaczenia właściwej higieny snu” i dowiedli, że rytmom podlegają wszystkie narządy wewnętrzne człowieka, ale zegar biologiczny ukryty jest w naszej głowie.

Zaprezentowaniu sylwetek oraz osiągnięć badawczych tegorocznych noblistów poświęcone były dwa niezwykłe wykłady, które przygotowali i wygłosili: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe „Dlaczego i po co tyka zegar biologiczny?” oraz dr n. med. Michał Biały „W jaki sposób organizmy żywe przystosowały się do ruchu obrotowego Ziemi?”

Tegorocznej Sesji towarzyszyło jeszcze jedno ważne wydarzenie. Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz z Instytutu Kardiologii w Aninie otrzymał prestiżową Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich za pracę „Smaller caliber renal arteries are a novel feature of uromodulin-associated kindey disease” (streszczenie nagrodzonej pracy publikujemy na stronie 78). Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata przez Fundację Kościuszkowską za wybitną pracę z medycyny klinicznej dla naukowca o polskim obywatelstwie, który stale mieszka w Polsce.
Uroczysty wieczór zakończył koncert w wykonaniu Quartetu Anny Ozner.

XXVII Sesja Noblowska
5 (100%) 1 vote

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza