XXVII Sesja Noblowska

Na początku grudnia po raz 27. odbyła się Sesja Noblowska, organizowana przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na corocznym spotkaniu prezentowane są dokonania laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Nagroda Nobla to prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora – Alfreda Nobla. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana trzem amerykańskim naukowcom za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytm okołodobowy. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young zidentyfikowali trzy geny odpowiedzialne za regulację cyklu dobowego.

Uroczystość poświęconą tym naukowcom prowadził Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że pierwsze prace badaczy dotyczące regulacji cyklu dobowego były publikowane w połowie lat 80. XX w. – Kolejno odkrywane białka dopełniały obrazu ilustrującego mechanizm dobowych zmian aktywności. Jednak dopiero w tym roku ich prace zostały uhonorowane przez Instytut Karolinska nagrodą ufundowaną przez Alfreda Nobla. Jest rzeczą typową i znamienną, że na wyróżnienie naukowcy czekają wiele lat.

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś podkreślił ogromne znaczenie, jakie ma odkrycie dokonane przez tegorocznych laureatów dla medycyny. – Laureaci zwiększyli „świadomość znaczenia właściwej higieny snu” i dowiedli, że rytmom podlegają wszystkie narządy wewnętrzne człowieka, ale zegar biologiczny ukryty jest w naszej głowie.

Zaprezentowaniu sylwetek oraz osiągnięć badawczych tegorocznych noblistów poświęcone były dwa niezwykłe wykłady, które przygotowali i wygłosili: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe „Dlaczego i po co tyka zegar biologiczny?” oraz dr n. med. Michał Biały „W jaki sposób organizmy żywe przystosowały się do ruchu obrotowego Ziemi?”

Uroczysty wieczór zakończył koncert w wykonaniu Quartetu Anny Ozner.

XXVII Sesja Noblowska
5 (100%) 1 vote[s]

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza