Partner
Partner
Więcej
    Strona główna Ryc. 1. Kolorowe zdjęcie dna prawego oka – klinicznie znamienny obrzęk plamki (pierścień twardych przesięków w bezpośrednim sąsiedztwie dołka). Ryc. 1. Kolorowe zdjęcie dna prawego oka – klinicznie znamienny obrzęk plamki (pierścień twardych przesięków w bezpośrednim sąsiedztwie dołka).

    Ryc. 1. Kolorowe zdjęcie dna prawego oka – klinicznie znamienny obrzęk plamki (pierścień twardych przesięków w bezpośrednim sąsiedztwie dołka).

    Ryc. 1. Kolorowe zdjęcie dna prawego oka – klinicznie znamienny obrzęk plamki (pierścień twardych przesięków w bezpośrednim sąsiedztwie dołka).

    Ryc. 1. Kolorowe zdjęcie dna prawego oka – klinicznie znamienny obrzęk plamki (pierścień twardych przesięków w bezpośrednim sąsiedztwie dołka).

    Ryc. 2. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 811 µm).