Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner
  Strona główna Ryc. 2. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 811 µm). Ryc. 2. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 811 µm).

  Ryc. 2. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 811 µm).

  Ryc. 2. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 811 µm).

  Ryc. 2. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 811 µm).

  Ryc. 1. Kolorowe zdjęcie dna prawego oka – klinicznie znamienny obrzęk plamki (pierścień twardych przesięków w bezpośrednim sąsiedztwie dołka).
  Ryc. 3. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 429 µm), w pęczku tarczowo-plamkowym widoczna błona nasiatkówkowa.