Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 3. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 429 µm), w pęczku tarczowo-plamkowym widoczna błona nasiatkówkowa. Ryc. 3. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 429 µm), w pęczku tarczowo-plamkowym widoczna błona nasiatkówkowa.

  Ryc. 3. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 429 µm), w pęczku tarczowo-plamkowym widoczna błona nasiatkówkowa.

  Ryc. 3. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 429 µm), w pęczku tarczowo-plamkowym widoczna błona nasiatkówkowa.

  Ryc. 3. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki
  (grubość siatkówki w centrum wynosi 429 µm), w pęczku
  tarczowo-plamkowym widoczna błona nasiatkówkowa.

  Ryc. 2. OCT lewego oka – cukrzycowy obrzęk plamki (grubość siatkówki w centrum wynosi 811 µm).
  Ryc. 4. Zdjęcie z AF prawego oka – stan po FKL ogniskowej (3 skupiska ognisk skroniowo od dołka) oraz typu grid (liczne ogniska powyżej naczyń skroniowych górnych).