Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm). Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm).

  Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm).

  Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm).

  Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm).

  Ryc. 4. Zdjęcie z AF prawego oka – stan po FKL ogniskowej (3 skupiska ognisk skroniowo od dołka) oraz typu grid (liczne ogniska powyżej naczyń skroniowych górnych).
  Ryc. 6. OCT prawego oka – DME, 7 dni po doszklistkowym podaniu leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 307 µm).