Więcej

    Karina Jahnz-Różyk

    prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk,kierownikiem Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie