Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej. Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej.

  Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej.

  Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej.

  Ryc. 4. Schematyczne umiejscowienie implantu XEN odprowadzającego ciecz wodnistą z komory przedniej do przestrzeni podspojówkowej.

  Ryc. 3. Cewnik wprowadzony do kanału Schlemma – czerwone światło wskazuje końcówkę cewnika
  Ryc. 5. Położenie sondy do ECP