Partner
Partner
Więcej
    Strona główna Ryc. 6. Widok z kamery endoskopu – widoczne wyrostki ciała rzęskowego Ryc. 6. Widok z kamery endoskopu – widoczne wyrostki ciała rzęskowego

    Ryc. 6. Widok z kamery endoskopu – widoczne wyrostki ciała rzęskowego

    Ryc. 6. Widok z kamery endoskopu – widoczne wyrostki ciała rzęskowego

    Ryc. 6. Widok z kamery endoskopu – widoczne wyrostki ciała rzęskowego

    Ryc. 1. Bezpęcherzykowe procedury z dostępu ab externo