Więcej

    migs

    Ryc. 5. Położenie sondy do ECP