Partner
Partner
Więcej
    Strona główna Ryc.1. Płatek rogówkowo-twardówkowy ułożony na bloczku trepanu ręcznego. Ryc.1. Płatek rogówkowo-twardówkowy ułożony na bloczku trepanu ręcznego.

    Ryc.1. Płatek rogówkowo-twardówkowy ułożony na bloczku trepanu ręcznego.

    Ryc.1. Płatek rogówkowo-twardówkowy ułożony na bloczku trepanu ręcznego.

    Ryc.1. Płatek rogówkowo-twardówkowy ułożony na bloczku trepanu ręcznego.

    Ryc. 2. Wycięcie otworu w rogówce biorcy przy użyciu trepanu próżniowego.