Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 2. Wycięcie otworu w rogówce biorcy przy użyciu trepanu próżniowego. Ryc. 2. Wycięcie otworu w rogówce biorcy przy użyciu trepanu próżniowego.

  Ryc. 2. Wycięcie otworu w rogówce biorcy przy użyciu trepanu próżniowego.

  Ryc. 2. Wycięcie otworu w rogówce biorcy przy użyciu trepanu próżniowego.

  Ryc. 2. Wycięcie otworu w rogówce biorcy przy użyciu trepanu
  próżniowego.

  Ryc.1. Płatek rogówkowo-twardówkowy ułożony na bloczku trepanu ręcznego.
  Ryc. 3. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (1. doba po operacji).