Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner
  Strona główna Ryc. 3. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (1. doba po operacji). Ryc. 3. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (1. doba po operacji).

  Ryc. 3. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (1. doba po operacji).

  Ryc. 3. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (1. doba po operacji).

  Ryc. 3. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim
  (1. doba po operacji).

  Ryc. 2. Wycięcie otworu w rogówce biorcy przy użyciu trepanu próżniowego.
  Ryc. 4. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (3 miesiące po operacji).