Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 4. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (3 miesiące po operacji). Ryc. 4. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 4. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 4. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 4. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim
  (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 3. Stan po przeszczepieniu warstwowym głębokim przednim (1. doba po operacji).
  Ryc. 5. Preparowanie płatka do przeszczepu tylnego – wycięcie automatycznym mikrokeratomem i na bloczku trepanem ręcznym