Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 6. Stan po przeszczepieniu warstwowym tylnym DSAEK (3 miesiące po operacji). Ryc. 6. Stan po przeszczepieniu warstwowym tylnym DSAEK (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 6. Stan po przeszczepieniu warstwowym tylnym DSAEK (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 6. Stan po przeszczepieniu warstwowym tylnym DSAEK (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 6. Stan po przeszczepieniu warstwowym tylnym DSAEK (3 miesiące po operacji).

  Ryc. 5. Preparowanie płatka do przeszczepu tylnego – wycięcie automatycznym mikrokeratomem i na bloczku trepanem ręcznym
  przeszczep warstwowy rogówki