Partner
Partner
Więcej

    scyntygrafia

    scyntygrafia
    Chory z rozpoznanym rakiem prostaty. Mnogie przerzuty do kości.