Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Chory z rozpoznanym rakiem prostaty. Mnogie przerzuty do kości. Chory z rozpoznanym rakiem prostaty. Mnogie przerzuty do kości.

  Chory z rozpoznanym rakiem prostaty. Mnogie przerzuty do kości.

  Chory z rozpoznanym rakiem prostaty. Mnogie przerzuty do kości.

  Chory z rozpoznanym rakiem prostaty.
  Mnogie przerzuty do kości.

  Obraz 4: W fazie metabolicznej silniejszy i nierównomierny wychwyt MDP-Tc-99m w dalszej nasadzie prawej kości udowej i w  bliższej nasadzie prawej piszczeli z ogniskami zwiększonego gromadzenia radioznacznika w rzucie kłykcia bocznego kości udowej prawej, kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości piszczelowej prawej oraz w rzepce prawej.
  scyntygrafia