Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner
  Strona główna Ryc. 10. Ścieńczenie twardówki w badaniu klinicznym i UBM. Ryc. 10. Ścieńczenie twardówki w badaniu klinicznym i UBM.

  Ryc. 10. Ścieńczenie twardówki w badaniu klinicznym i UBM.

  Ryc. 10. Ścieńczenie twardówki w badaniu klinicznym i UBM.

  Ryc. 10. Ścieńczenie twardówki w badaniu klinicznym i UBM.

  Ryc. 9. Skupiska barwnika w twardówce po napromienianiu.
  Ryc.11. Czerniak ciała rzęskowego naciekający twardówkę.