Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc.11. Czerniak ciała rzęskowego naciekający twardówkę. Ryc.11. Czerniak ciała rzęskowego naciekający twardówkę.

  Ryc.11. Czerniak ciała rzęskowego naciekający twardówkę.

  Ryc.11. Czerniak ciała rzęskowego naciekający twardówkę.

  Ryc.11. Czerniak ciała rzęskowego naciekający twardówkę.

  Ryc. 10. Ścieńczenie twardówki w badaniu klinicznym i UBM.
  Ryc. 12. Badanie USG 10 MHz czerniaka naczyniówki z naciekiem zewnątrzgałkowym.