Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 25. Przerzut raka sutka do naczyniówki. Ryc. 25. Przerzut raka sutka do naczyniówki.

  Ryc. 25. Przerzut raka sutka do naczyniówki.

  Ryc. 25. Przerzut raka sutka do naczyniówki.

  Ryc. 25. Przerzut raka sutka do naczyniówki.

  Ryc. 4. Czerniak ciała rzęskowego przed i po leczeniu brachyterapią.
  Ryc. 26. Ograniczony naczyniak naczyniówki przed i po leczeniu.