Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 4. Czerniak ciała rzęskowego przed i po leczeniu brachyterapią. Ryc. 4. Czerniak ciała rzęskowego przed i po leczeniu brachyterapią.

  Ryc. 4. Czerniak ciała rzęskowego przed i po leczeniu brachyterapią.

  Ryc. 4. Czerniak ciała rzęskowego przed i po leczeniu brachyterapią.

  Ryc. 4. Czerniak ciała rzęskowego przed i po leczeniu brachyterapią.

  Ryc. 2. Czerniak spojówki gałkowej przed i po leczeniu.
  Ryc. 25. Przerzut raka sutka do naczyniówki.