Partner
Partner
Więcej
  Strona główna Ryc. 8. Znaczniki tantalowe widoczne pod spojówką gałkową. Ryc. 8. Znaczniki tantalowe widoczne pod spojówką gałkową.

  Ryc. 8. Znaczniki tantalowe widoczne pod spojówką gałkową.

  Ryc. 8. Znaczniki tantalowe widoczne pod spojówką gałkową.

  Ryc. 8. Znaczniki tantalowe widoczne pod spojówką gałkową.

  Ryc. 6. Czerniak naczyniówki przed i po leczeniu brachyterapią Ru-106.
  Ryc. 9. Skupiska barwnika w twardówce po napromienianiu.