Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner
  Strona główna Ryc. 9. Skupiska barwnika w twardówce po napromienianiu. Ryc. 9. Skupiska barwnika w twardówce po napromienianiu.

  Ryc. 9. Skupiska barwnika w twardówce po napromienianiu.

  Ryc. 9. Skupiska barwnika w twardówce po napromienianiu.

  Ryc. 9. Skupiska barwnika w twardówce po napromienianiu.

  Ryc. 8. Znaczniki tantalowe widoczne pod spojówką gałkową.
  Ryc. 10. Ścieńczenie twardówki w badaniu klinicznym i UBM.