Partner
Partner
Więcej

    Tag: leki w chorobach rzadkich

    Efektywność kosztowa – czy jest alternatywa?

    Efektywność kosztowa nie wystarczy do wiarygodnej oceny wartości leku. Trwają prace nad przygotowaniem narzędzia, które w ustrukturyzowany...