Więcej

  Partnerzy

  client-image client-image client-image client-image
  blank
  client-image
  client-image

  Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki chce wspomóc pacjentów z Ukrainy z problemami hematologicznymi

  Działająca przy łódzkim Ośrodku Hematologicznym Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki zorganizowała zbiórkę na wsparcie pacjentów...

  Prof. Bogusław Machaliński: Pacjenci powinni mieć dostęp do immunoterapii

  Powinniśmy dążyć do wprowadzania najskuteczniejszych terapii już w pierwszej linii leczenia. Ponadto priorytetem powinno być zapewnienie pacjentom...

  Prof. Ewa Lech-Marańda: Nowoczesne terapie poprawiają życie chorych

  We wrześniu 2021 r. po raz pierwszy w Polsce została zrefundowana komórkowa terapia genowa, tj. terapia komórkami...

  Prof. Bogusław Machaliński: Nowoczesne transplantacje szpiku w praktyce klinicznej

  Mamy bardzo dobrą pozycję, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych dawców szpiku. Nasz polski rejestr zajmuje drugie miejsce...

  Prof. Tomasz Sacha: Coraz skuteczniejsze leczenie przewlekłej białaczki szpikowej

  Przewlekła białaczka szpikowa stanowi 2% wszystkich białaczek. W Polsce roczna zapadalność wynosi ok. 0,7 przypadków na 100...

  Prof. Piotr Radziwon: Transfuzje krwi – korzyści vs. ryzyko

  Transfuzjolog musi zadbać o trzy podstawowe czynniki: po pierwsze, dobranie właściwego składnika, po drugie, by był on...

  Wyniki ankiety wśród chorych na hemofilię: potrzebna lepsza praca ośrodków leczenia, telemedycyna i dostawy domowe

  Długi czas oczekiwania na wizytę u hematologa, niewystarczająca dostępność do fizjoterapii, pomocy ortopedycznej i psychologicznej, brak dostaw...

  Debata Świata Lekarza: Nowe leki dają szansę na wyleczenie ostrej białaczki szpikowej

  Nowe leki dodane do klasycznej chemioterapii już na początku leczenia pozwalają  na wyleczenie znacznej części pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML)

  Hematologia