Więcej

  Partnerzy

  client-image
  client-image
  client-image
  client-image
  client-image

  Hematologia

  Z tym chłoniakiem można żyć. Prof. Jurczak: Potrzebne są nowe technologie, aby chorzy byli leczeni skutecznie

  Prof. Jurczak: Aby chorzy byli leczeni skutecznie, potrzebne są nowe technologie w leczeniu chłoniaka.

  Debaty Świata Lekarza: Priorytety w onkologii i hematoonkologii – chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL)

  Chłoniak rozlany z dużych komórek B to najczęstszy chłoniak u osób dorosłych. Podczas debaty Świata Lekarza dyskutowaliśmy...

  Prof. Wiesław Jędrzejczak: Rewolucjonista

  Przeszczepienie szpiku kojarzy się powszechnie głównie z białaczkami, ale jest ponad siedemdziesiąt pięć różnych chorób, w których...

  Prof. Bogusław Machaliński: W stronę immunoterapii i epigenetyki

  Dzisiejsza hematoonkologia zmierza w kierunku takich terapii, które będą oszczędzały układ odpornościowy, nie niszcząc go tak, jak...

  Prof. Joanna Góra-Tybor: Kiedy włóknieje szpik

  Mielofibroza to nowotwór mieloproliferacyjny o przewlekłym przebiegu. Winne rozwojowi choroby są patologiczne megakariocyty, czyli prekursory płytek krwi....

  Prof. Agnieszka Wierzbowska: Szansa na dłuższe życie

  Wyniki niezależnego badania klinicznego III fazy, jakie zostały przedstawione na ubiegłorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego EHA, potwierdziły...

  Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta: Możemy obejść lub naprawić uszkodzony gen

  W ostatnim czasie doszło do wyraźnego rozwoju biologii molekularnej, w tym takich technik, jak sekwencjonowanie nowej generacji....

  Prof. Krzysztof Giannopoulos: Terapie podskórne to jeden z przełomów w leczeniu

  Leczenie podskórne to leczenie ambulatoryjne. To bardzo istotne przy naszych ograniczeniach kadrowych, niedoborach lekarzy, jak również łóżek...