Więcej

  Partnerzy

  client-image
  client-image
  client-image
  client-image
  client-image
  client-image

  Neurologia

  Prof. Rejdak: Mamy dziś do czynienia z rewolucją w neurologii

  Jest przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni, stwardnienia rozsianego, udarów mózgu, jesteśmy w przededniu rewolucji w chorobie Alzheimera: po onkologii neurologia jest drugą dziedziną, jeśli chodzi o powstawanie nowych leków - mówi prof. Konrad Rejdak.

  Negatywna decyzja EMA w sprawie adukanumabu w chorobie Alzheimera. Firma będzie dążyć do ponownego rozpatrzenia decyzji

  Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał negatywną opinię na temat...

  Otwarte drzwi dla terapii genowej w leczeniu SMA: seminarium Świata Lekarza i Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich

  Jeszcze do niedawna SMA była najczęstszą genetyczną przyczyną zgonów u niemowląt. W Polsce jest już bardzo efektywny...

  Nowe nadzieje dla chorych z SMA: wczesna diagnoza i wybór terapii

  SMA (rdzeniowy zanik mięśni) prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia pacjentów i ich rodzin, powodując zarówno ogromne...