Partner
Partner
Więcej

  Partnerzy

  Servier Takeda Biogen AstraZeneca
  client-image
  client-image

  Miedzykontynentalna telechirugia okulistyczna w WIM

  Rozwój techniki, jak również pandemia COVID, spowodowały w ostatnich latach postęp w telemedycynie oraz upowszechnienie jej stosowania....

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia...

  Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

  Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może...

  Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała: Przeszczepienie czyli… transplantacja wzroku

  Przeszczepy warstwowe to naturalny, innowacyjny kierunek rozwoju transplantologii. Dają lepsze wyni­ki anatomiczne oraz czynnościowe. Mimo że wykonujemy...

  Dr n. med. Rafał Nowak: Niedrożność dróg łzowych

  „Niedrożność dróg łzowych: podstawy diagnostyki i leczenia” to całościowe opra­cowanie, obejmujące aktualną wie­dzę dotyczącą embriologii, anatomii, fizjologii...

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki: Technika odwróconego płatka

  Nasza metoda jest powszechnie stosowana w Azji. Niedawno odbył się kongres amerykańskiego towarzystwa siatkówkowego: okazało się, że...

  Dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, prof. WIM: Skorygować wzrok

  Chirur­gia refrakcyjna rogówki i soczewki to jedna z coraz intensywniej rozwijających się dziedzin okulistyki. Umożliwia ona korekcję...

  Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak: Bezpieczeństwo zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy

  Współczesne techniki operacji zaćmy to wynik bardzo in­tensywnego rozwoju zarówno technik chirurgicznych, jak stojących za nimi technologii....

  Okulistyka