Kontakt

Świat Lekarza.pl, Świat Lekarza, Świat Lekarza 3D, Instytut Nagrody Zaufania Złoty OTIS
02-025 Warszawa
ul. Tarczyńska 5/9 lok. 36

Redaktor prowadząca
Świat Lekarza.pl:
Ewa Podsiadły-Natorska
tel. +48 517 769 555

Reklama:
Mariusz Slomka
[email protected]
tel. +48 517 211 799

Prenumerata:
Szymon Gajewski
bizneszoom.pl
[email protected]
tel. +48 796 764 660

Media społecznościowe:
Maciej Pinkosz
[email protected]
tel. +48 694 006 530

Wydawca:
Paweł Kruś
[email protected]
tel. +48 501 030 854

Paweł Kruś
[email protected]
tel. +48 501 030 854

Prof. Waldemar Wierzba
[email protected]

Katarzyna Pinkosz
[email protected]