PRENUMERATA

Prenumerata magazynu Świat Lekarza to stały i regularny dostęp do fachowej wiedzy, opinii i informacji z szerokiego świata medycyny. Opiniotwórczy magazyn dociera bezpośrednio i w stałych ramach czasowych w ręce swoich czytelników, otwierając przed nimi zasoby wiadomości  i pozwalając na konfrontację opinii w najprostszy, profesjonalny sposób. Najlepsi specjaliści w swojej branży piszą dla Państwa na stronach jednego magazynu. Świat Lekarza w prenumeracie to idealne narzędzie pozwalające, by każdy praktyk trzymał rękę na silnie tętniącym pulsie medycznego świata.

  Ilość egzemplarzy

  1 x 6 wydań - 120,53 zł (111,60 zł + 8% VAT)

  Ilość prenumerat*

  Imię i nazwisko*

  nazwa firmy / gabientu

  Ulica*

  Nr domu/lokalu*

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Telefon*

  NIP*

  Adres email*


  W ciągu 7 dni od daty przyjęcia zamówienia zostanie wystawiony przez Wydawcę dokument pro forma, co oznacza przyjęcia zamówiena. Zamawiajacy jest zobowiazany w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu pro forma do zrealizowania płatności zgodnie z zamówieniem. Po otrzymaniu płatności wydawca miesięcznika "Świat Lekarza" prześle oryginał faktury.

  Zgoda na przetwarzanie informacji: *

  Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych Wydawcy "Świat Lekarza", firmy Media TV Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 2, oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu i korekty swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

  Prawo do prenumeraty: *

  Mam prawo do zamówienia prenumeraty magazynu ?Świat Lekarza? ponieważ należę do grupy osób zawodowo związanych z systemem ochrony zdrowia (lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, laboranci oraz inni pracownicy placówek medycznych, a także studenci uczelni medycznych, pracownicy wydawnictw, firm medycznych i farmaceutycznych). Powyższe ograniczenie wynika wyłącznie z wymogów polskiego prawa (art. 57 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181, Nr 152, poz. 1265 z późn. zm.).