DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki chce wspomóc pacjentów z Ukrainy z problemami hematologicznymi

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Działająca przy łódzkim Ośrodku Hematologicznym Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki zorganizowała zbiórkę na wsparcie pacjentów z Ukrainy z problemami hematologicznymi.

Z powodu wojny na Ukrainie wielu ukraińskim pacjentów chorych na białaczki pozostało bez możliwości kontynuacji leczenia i diagnostyki u siebie w kraju. Bez szybkich działań i wznowienia ich terapii w Polsce, wielu z nich straci szansę nie tylko na wyleczenie, ale też na przeżycie.
Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił wszystkim chorym z Ukrainy dostęp do opieki hematologicznej. Ukraińscy pacjenci, którzy przebywają na terenie województwa łódzkiego zostaną więc objęci opieką przez Oddziały i Poradnię Hematologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Pierwsi pacjenci już są leczeni w tym ośrodku, a kolejnych przybywa.
Darmowy dostęp do opieki zdrowotnej to jedno, ale leczenie wymaga wielu innych kosztów. Chorzy nierzadko będą wymagać wielomiesięcznej terapii zakończonej przeszczepem komórek macierzystych. W tym czasie ich stan zdrowia uniemożliwi im podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Potrzebne będą też leki stosowane po przeszczepie oraz dojazdy na konsultacje i wizyty lekarskie. Te już refundacji nie podlegają.
Fundacja Na Rzecz Pomocy Chorym Na Białaczki chce z własnych środków zaoferować ukraińskim pacjentom wsparcie finansowe na godne warunki prowadzenia terapii. To pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, leków czy dojazdów. Jednak środki, jakimi obecnie dysponuje nie pozwolą na zapewnienie wsparcia dla wszystkich pacjentów z Ukrainy, którzy będą leczeni na terenie łódzkiego centrum.

Stąd też prośba do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie działań fundacji na portalu Zrzutka lub poprzez jej oficjalną stronę internetową: https://fundacja.hematologiczna.org

blank

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D