DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Powstał Parlamentarny Zespół ds. Zawodów Medycznych i Terapeutycznych

 

blank
blank
blank

Pracownicy medyczni oraz personel pielęgniarski to osoby stale narażone na różne zagrożenia, w tym zakłucia i zranienia, zdarzenia niepożądane oraz stres. Odpowiedzią na te wyzwania jest powołanie do życia Parlamentarnego Zespołu ds. Zawodów Medycznych i Terapeutycznych.

Zranienia i zakłucia, zdarzenia niepożądane, błędy w podawaniu leków czy odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie to tylko niektóre aspekty, które powodują stres oraz absencję personelu medycznego w pracy. To także praca po godzinach, zmęczenie i konieczność ciągłej gotowości na udzielenie pacjentowi pomocy – często, gdy szanse na jego przeżycie już są niewielkie. Mówiąc o wyzwaniach, przed którymi stoją pracownicy służby zdrowia oraz szpitale, nie można też zapomnieć o tym, że wciąż konieczne jest zwiększenie liczby bezpiecznego sprzętu. W Polsce ponad połowa szpitali nie korzysta z kaniul bezpiecznych, a tylko 30 proc. szpitali stosuje wyłącznie igły tępe do przygotowania leków. Ogromnym problemem są też zakażenia szpitalne; WHO alarmuje, że na każdych 100 pacjentów w szpitalach 15 pacjentów w krajach o niskich i średnich dochodach – w tym w Polsce – doznaje co najmniej jednego zakażenia związanego z opieką zdrowotną podczas pobytu w szpitalu.

Rozwiązaniem, które powinno się wprowadzić, są elektroniczne rejestry zakażeń oraz zdarzeń niepożądanych. Należałoby również zwiększyć poziom higieny i antyseptyki w szpitalach, bardzo istotne jest ponadto właściwe monitorowanie alarmujących patogenów, które mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w placówkach medycznych.

– Analiza wyzwań, przed którymi codziennie staje personel medyczny, jest konieczna; wciąż pomija się aspekty i działania, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa personelu oraz jakość usług świadczonych w placówkach medycznych. Potrzebny jest jeden wspólny głos środowiska medycznego, ekspertów, decydentów, instytucji oraz pacjentów – komentuje dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Jest jednak odpowiedź na problemy i wyzwania, przed którymi stoją pracownicy ochrony zdrowia. Właśnie powołano do życia Parlamentarny Zespół ds. Zawodów Medycznych i Terapeutycznych, a jego inauguracyjne posiedzenie odbyło się 9 kwietnia. Tego dnia parlamentarzyści oraz eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali rozpoczęli debatę na temat zawodów medycznych, zwracając uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem w polskich placówkach medycznych.

– Na podstawie Zintegrowanego Modelu Bezpieczeństwa Szpitali oraz analizy bieżących problemów polskiego szpitalnictwa opracowaliśmy wspólne stanowisko, gdzie wyróżniliśmy pięć kryteriów dotyczących problemów i zagadnień, które zdaniem Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powinno się uwzględnić we wskaźnikach jakości w opiece zdrowotnej. Te zagadnienia opracowaliśmy również poprzez uwzględnienie danych, które zebraliśmy podczas dwóch edycji certyfikacji szpitali „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent” – podkreśla dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt.

Powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Zawodów Medycznych i Terapeutycznych to kolejny krok naprzód, by wesprzeć pracowników ochrony zdrowia oraz otwarcie mówić o bieżących problemach związanych z pracą personelu medycznego. To również dobry czas na dyskusję, co można jeszcze zrobić i jakie rozwiązania systemowe wprowadzić, by praca personelu medyczna była komfortowa oraz bezpieczna.

blank

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Najważniejszym projektem koalicji jest program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się placówki medyczne, przestrzegające zaleceń w niej zawartych. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego.

fot. Unsplash

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D