Więcej

  Telerehabilitacja hybrydowa konieczna, ale niewystarczająca w długoterminowej opiece nad pacjentami z niewydolnością serca

  WYNIKI BADANIA TELEREH-HF

  Projekt TELEREH-HF prowadzony był przez Konsorcjum w składzie: Instytut Kardiologii w Warszawie – lider, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz partnera przemysłowego, firmę PRO PLUS Sp. z o.o., przy współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju. Badanie zrealizowano w grupie 850 pacjentów z niewydolnością serca, z frakcją wyrzutową poniżej 45% w klasie NYHA I-III. Kompleksowa 9-tygodniowa hybrydowa telerehabilitacja obejmowała ćwiczenia ogólnousprawniające, nordic walking z wykorzystaniem urządzeń do zdalnego telemonitorowania i sterowania treningami, teleopiekę oraz zdalne monitorowanie urządzeń wszczepialnych.

  Uzyskane wyniki pokazały, że 9-tygodniowa kompleksowa hybrydowa telerehabilitacja, w przeciwieństwie do opieki standardowej, istotnie poprawia prognostycznie znaczące wskaźniki wydolności fizycznej (pvO2 i 6-minutowy test marszowy) oraz jakość życia chorych z niewydolnością serca. Co istotne, jest ona bezpieczna i organizacyjnie możliwa do realizacji oraz akceptowana przez pacjentów, bez względu na wiek i płeć. Tak więc ostatecznie wykazano, że telerehabilitacja hybrydowa może być alternatywą dla tradycyjnych form realizacji rehabilitacji w grupie pacjentów z niewydolnością serca. Jej możliwości techniczno-organizacyjne pozwolą na zwiększenie dostępu do rehabilitacji, a także przyczynią się do wyrównania istniejących w Polsce rażących dysproporcji regionalnych w tym przedmiocie (wykres).

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3D

  Najnowsze artykuły

  Fundacja Rak’n’Roll i Fundacja Philips szkolą lekarzy w zakresie czujności onkologicznej w ciąży

  Rocznie w Polsce nawet u 400 kobiet w ciąży diagnozowany jest nowotwór, a jednym z diagnozowanych najczęściej jest rak piersi.Fundacja Rak’n’Roll oraz...

  Alkohol, narkotyki, przemoc domowa: czy widać już społeczne skutki lockdownu?

  Będziemy chcieli rozpocząć akcję medialną, by upowszechniać informację na temat form pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej. Chcemy też docierać do...

  Prof. Piotr Wysocki: Nowe zalecenia leczenia raka nerkowokomórkowego

  Nowe zalecenia to twarde rekomendacje oparte na na­ukowych dowodach; zalecenia, które są odbiciem stan­dardów stosowanych na świecie. Zależy nam na tym, żeby...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D