Więcej

    Artykuły autora

    Jan Walewski

    Immunologia precyzyjna – sukcesy w onkologii

    Miniony rok 2015 został uznany przez ASCO rokiem sukcesu immunoterapii. Do znaczących postępów w onkologii światowej zaliczono przeciwciała blokujące...