DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artykuły autora

Waldemar Banasiak

Prof. dr hab. n. med. , Kierownik Ośrodka Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Choroba niedokrwienna serca u pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym

Liczba pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nowotworową będzie rosnąć, co zmusza kardiologów i onkologów do ścisłej...