Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Artykuły autora

  Waldemar Banasiak

  Prof. dr hab. n. med. , Kierownik Ośrodka Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

  Choroba niedokrwienna serca u pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym

  Liczba pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nowotworową będzie rosnąć, co zmusza kardiologów i onkologów do ścisłej współpracy w celu zapewnienia...