Więcej

    Artykuły autora

    Waldemar Banasiak

    Prof. dr hab. n. med. , Kierownik Ośrodka Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

    Choroba niedokrwienna serca u pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym

    Liczba pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nowotworową będzie rosnąć, co zmusza kardiologów i onkologów do ścisłej współpracy w celu zapewnienia...