DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Firma Philips realizuje cele programu ?Zdrowi ludzie, zrównoważona planeta?

Podziel się treścią:

 

Firma Philips realizuje cele programu ?Zdrowi ludzie, zrównoważona planeta?
i kontynuuje nowe zobowiązania w zakresie ESG ? podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem czynników środowiskowych (Environmental ? E), społecznych (Social ? S) i dotyczących ładu korporacyjnego (Governance ? G).

  • Philips jest jedną z pierwszych firm z branży technologii medycznych na świecie, która
    w swojej działalności stała się w pełni neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.
  • Nowe plany działania w ramach realizacji celów ESG opierają się na dotychczasowych osiągnięciach. Dla firmy ważne jest, aby w ciągu najbliższych pięciu lat podnosić sobie poprzeczkę w osiąganiu rezultatów w zakresie ESG.

Warszawa, Polska – Philips, światowy lider technologii medycznych, ogłosił, że z powodzeniem osiągnął wszystkie cele określone w programie ?Zdrowi ludzie, zrównoważona planeta? na lata 2016?2020. Do kluczowych założeń tego programu należy osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich działaniach firmy, 100% energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, ponad 70% przychodów z przyjaznych środowisku produktów i usług [1], oraz 90% odpadów operacyjnych poddawanych recyklingowi.

– Jestem bardzo zadowolony, że zrealizowaliśmy wszystkie cele wyznaczone w ramach programu ?Zdrowi ludzie, zrównoważona planeta?, dzięki czemu Philips stał się jedną z pierwszych firm technologicznych na świecie, całkowicie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności – powiedział Frans van Houten, prezes Royal Philips. – W Philips jesteśmy zdeterminowani, aby realizować program zrównoważonego rozwoju i łączyć siły ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi, by jak najskuteczniej realizować priorytety środowiskowe i społeczne, wywierając przy tym pozytywny wpływ na życie ludzi w skali całego świata. W związku z pandemią COVID-19 i zmianami klimatycznymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, jesteśmy to winni społecznościom, którym służymy. Tworzymy integrujące i wytrzymałe systemy opieki zdrowotnej, zmniejszając jednocześnie naszą zależność od zasobów naturalnych. – dodał Frans van Houten.

Najnowsze dane dotyczące zaangażowania Philips w zakresie ESG (środowisko, sprawy społeczne, ład korporacyjny) stanowią integralną część raportu rocznego Philips 2020. Kluczowe informacje:

Czynniki środowiskowe:

  • Odnawialne źródła energii: dzięki specjalnym umowom zakupu, Philips zabezpiecza dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, służącej do prowadzenia swojej działalności.
  • Gospodarka obiegu zamkniętego: Philips odgrywa wiodącą rolę w ramach platformy gospodarki o obiegu zamkniętym (PACE), ustanawiając globalne programy działań i wprowadzając istotne zmiany w celu zmiany myślenia na temat tej ważnej dla środowiska koncepcji działania. W ramach zobowiązania się do realizacji działań Capital Equipment w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), firma Philips spełniła swoje zobowiązanie do zamknięcia obiegu produkcyjno ? usługowego dla dużych urządzeń medycznych. Recykling komponentów i materiałów z odzyskanych produktów prowadzony jest w odpowiedzialny i przyjazny środowisku sposób. Celem tych działań jest poprawa jakości życia bez dalszego wyczerpywania zasobów naturalnych.
  • Łańcuch dostaw: Philips współpracuje z dostawcami w celu dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez wspieranie przejrzystości i wydajności łańcucha dostaw.

Czynniki społeczne:

  • Poprawa jakości życia: w 2020 roku produkty i rozwiązania firmy Philips przyczyniły się do poprawy życia 1,75 miliarda ludzi na całym świecie. Liczba ta obejmuje m.in. 207 milionów ludzi w społecznościach rozwijających się. W tym celu Philips współpracuje również z rządami, organizacjami pozarządowymi i szpitalami. Firma nawiązała m.in. współpracę z Unią Afrykańską, zapewniając niezbędny sprzęt medyczny oraz dostarczając specjalistyczną wiedzę w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb personelu medycznego i pacjentów cierpiących na COVID-19.
  • Sprawiedliwe i integrujące miejsce pracy: średni wynik zaangażowania pracowników Philips w 2020 r. wyniósł 79%. Regularnie przeprowadzane badanie wśród Zespołu firmy dowodzą, że zaangażowanie pracowników rośnie i znacznie przekracza globalną normę wysokiej wydajności, która wynosi 71%. Co więcej z końcem 2020 roku, różnorodność płci na wyższych stanowiskach kierowniczych wyniosła 27%, przekraczając tym samym zakładany wcześniej, docelowy poziom 25%.

Czynniki korporacyjne:

  • Philips posiada duże doświadczenie w zakresie przejrzystości swoje działalności. Wszystkie dane firmy Philips dotyczące ESG podlegają zewnętrznemu audytowi. Oprócz standardowych informacji firmy na temat składek podatkowych w raporcie rocznym za 2020 r., Philips jako pierwsza firma opublikowała dodatkowe sprawozdanie finansowe, wyszczególniające składki podatkowe we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

Podnoszenie poprzeczki

Misją firmy Philips jest poprawa jakości życia, osiągana dzięki innowacjom. W ramach podejmowanych działań firma nieustająco dąży do osiągania celów w obszarze zarządzania środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG) poprzez odpowiedzialne i zrównoważone prowadzenie swojej działalności. Jak ogłoszono we wrześniu ubiegłego roku, strategia Philips obejmuje kompleksowe cele, zobowiązania i plany we wszystkich trzech wymiarach: środowiskowym, społecznym i związanym z czynnikami korporacyjnymi. Będą one napędzać dalszy wzrost, jednocześnie zachowując pełną odpowiedzialność wobec planety i społeczeństwa.

Raport ? prawa człowieka

Firma Philips opublikowała również najnowszy Raport dotyczący praw człowieka 2020, który zawiera informacje o postępach firmy w zakresie identyfikowania
i łagodzenia (potencjalnego) negatywnego wpływu działalności firmy na przestrzeganie prawa człowieka. Ponadto Philips opublikował nowe oświadczenia dotyczące polityki firmy wobec praw człowieka, sprawiedliwego zatrudnienia oraz integracji i różnorodności. Obejmuje ono m.in. tak istotne dla firmy aspekty, jak zachowanie równych szans, sprawiedliwe i równe wynagrodzenia oraz zdecydowany sprzeciw wobec takich praktyk, jak nękanie i zastraszanie w miejscu pracy, praca dzieci czy praca przymusowa.

Powszechne uznanie

Z biegiem lat firma Philips zdobyła szerokie uznanie za swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju i osiągania celów w ramach ESR. Firma plasuje się na najwyższych pozycjach w rankingach Dow Jones Sustainability Index oraz Sustainalytics. Przez osiem kolejnych lat Philips notowany jest na liście CDP (Carbon Disclosure Project) dotyczącej zmian klimatycznych. Firma ponadto osiągnęła redukcję emisji gazów cieplarnianych, realizowaną w ramach inicjatywy Science Based Targets. Philips zajął także drugie miejsce w 2020 r. na liście 100 najbardziej zrównoważonych firm zarządzanych przez Wall Street Journal na świecie.

[1] Tzw. przychody ekologiczne są generowane dzięki produktom i rozwiązaniom, które oferują znaczną poprawę stanu środowiska w jednym lub kilku zielonych obszarach: efektywności energetycznej, opakowaniach, substancjach niebezpiecznych, wadze, cyrkularności i niezawodności w całym okresie eksploatacji. Zielone przychody wzrosły do 13,9 mld EUR w 2020 r., wynoszą obecnie 71,0% sprzedaży (67,2% w 2019 r.). Osiągnęły przy tym rekordowy poziom i przekroczyły cel na 2020 r., który wynosił 70%.

O Royal Philips

Philips to wiodący dostawca technologii medycznych, którego misją jest poprawa zdrowia osiągana poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, począwszy od zdrowego trybu życia, profilaktyki, po diagnostykę, leczenie i opiekę domową. Philips wykorzystuje zaawansowane technologie, analizy kliniczne oraz doświadczenia swoich partnerów, aby dostarczyć zintegrowane rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia. Firma ma siedzibę główną w Holandii i jest liderem w obszarze diagnostyki obrazowej oraz opartego na niej leczenia, monitorowania stanu zdrowia pacjentów, informatyki medycznej, a także w dziedzinie zdrowia konsumentów i opieki domowej. Firma w 2020 roku wygenerowała sprzedaż na poziomie 19,5 miliarda dolarów, a obecnie zatrudnia ok. 82 000 pracowników w ponad 100 krajach. Informacje na temat firmy Philips można znaleźć na www.philips.pl

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D