DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Komisja Europejska dopuściła nowy lek na raka płuca

 

Komisja Europejska dopuszcza produkt Tecentriq (atezolizumab) firmy Roche do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu początkowym osób z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca.

Lek jest stosowany w skojarzeniu z chemioterapią to pierwsza i jedyna immunoterapia przeciwnowotworowa zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków w leczeniu początkowym rozległego drobnokomórkowego raka płuca.

Leczenie skojarzone skutkowało istotnym wydłużeniem przeżycia całkowitego (OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) po raz pierwszy od ponad 20 lat.

Bazylea, 6 września 2019 r.

Grupa Roche ogłosiła dziś, że Komisja Europejska udzieliła pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Tecentriq? (atezolizumab) i dopuściła go do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią (karboplatyną i etopozydem) w leczeniu początkowym (pierwszego rzutu) u dorosłych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca (ES-SCLC).

dr Sandra Horning, dyrektor ds. medycznych i dyrektor ds. globalnego rozwoju produktu w Grupie Roche:

Dzięki dopuszczeniu do obrotu terapii atezolizumabem staje się pierwszą immunoterapią przeciwnowotworową dostępną w Europie w leczeniu początkowym rozległego drobnokomórkowego raka płuca, co stanowi ważny krok naprzód dla pacjentów. Wykazano, że skojarzenie leku i chemioterapii poprawia przeżycie w porównaniu z aktualnym standardem leczenia. Jest to postęp, który do tej pory był trudny do osiągnięcia z powodu oporności tej choroby.

Rak płuca jest główną przyczyną zgonów powodowanych przez choroby nowotworowe na całym świecie, a DRP stanowi około 15% wszystkich przypadków raka płuca, przy czym u większości pacjentów (70%) zdiagnozowanych w fazie ?rozległej? często oznacza on niekorzystne rokowanie. DRP odróżnia się od innych podtypów raka płuca z powodu jego agresywnego charakteru, szybkiego wzrostu i wczesnego rozwoju przerzutów.

Obecnie firma Roche prowadzi dziewięć badań fazy III dotyczących raka płuca, w których ocenie poddawane jest stosowanie leku w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami w różnych typach raka płuca. Firma Roche prowadzi szeroko zakrojony program rozwoju dla tej terapii obejmujący wiele trwających obecnie i planowanych badań fazy III, dotyczących raka płuca, układu moczowo-płciowego, skóry, piersi, przewodu pokarmowego, nowotworów ginekologicznych oraz raka głowy i szyi. Są to również badania oceniające produkt Tecentriq w monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami.

Informacje o drobnokomórkowym raku płuca

Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej na całym świecie. Każdego roku z powodu tej choroby umiera 1,76 mln osób; oznacza to ponad 4800 zgonów każdego dnia w skali całego świata. Rak płuca można zasadniczo podzielić na dwa główne typy: niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) i drobnokomórkowy rak płuca (DRP), przy czym DRP stanowi około 15% wszystkich przypadków raka płuca.

Informacje o produkcie Tecentriq (atezolizumab)

To przeciwciało monoklonalne opracowane w celu wiązania z białkiem o nazwie PDL1, które jest eksprymowane na komórkach nowotworowych i komórkach układu odpornościowego naciekających guza, a przez to blokowania jego interakcji z receptorami PD1 i B7.1. Poprzez inhibicję PD-L1 lek może pozwalać na aktywację limfocytów T. Terapia jest przeznaczona do immunoterapii nowotworów (ang. cancer immunotherapy, CIT) i może być stosowany jako fundamentalny element terapii skojarzonej w połączeniu z innymi immunoterapiami, lekami celowanymi i różnymi chemioterapiami w leczeniu różnego rodzaju nowotworów. Opracowanie leku Tecentriq i jego programu klinicznego opiera się na naszym głębszym zrozumieniu interakcji między układem odpornościowym a guzami oraz sposobu wykorzystania układu odpornościowego pacjenta do skuteczniejszego zwalczania nowotworów.

Lek Tecentriq jest zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach na całym świecie, jako monoterapia lub w skojarzeniu z terapiami celowanymi i/lub chemioterapiami, do stosowania w leczeniu różnych postaci niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca, określonych rodzajów przerzutowego raka urotelialnego oraz potrójnie ujemnego rak sutka z obecnością ekspresji PD-L1.

Piśmiennictwo
[1] Horn L et al. First-line atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379: 2220?2229
[2] World Health Organization. GLOBOCAN 2018; Lung Cancer: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Dokument dostępny pod adresem: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Dostęp: sierpień 2019 r.
[3] Paglialunga L et al. Immune checkpoint blockade in small cell lung cancer: is there a light at the end of the tunnel? ESMO Open 2016;1:e000022.
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D