Więcej

  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

  Projektowana ustawa o zdrowiu publicznym, po zmianach dokonanych w wyniku konsultacji społecznych, lepiej odpowie na potrzeby zwiększenia działań profilaktycznych i wpłynie na poprawę stanu zdrowia psychicznego.

  W Ministerstwie Zdrowia w tworzeniu warunków organizacyjnych opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień bierze udział kilka departamentów. Zajmują się one określaniem warunków udzielania świadczeń gwarantowanych, kwestiami promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zaburzeń psychicznych i zapewniania dostępności leczenia oraz nadzorem nad Narodowym Funduszem Zdrowia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy regularna współpraca tego grona poszerzyła się o przedstawicieli Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Razem pracujemy nad poprawą przepisów określających wymagania dla świadczeń gwarantowanych dotyczących Centrów Zdrowia Psychicznego. Chcemy również określić sposób finansowania, który będzie motywował świadczeniodawców do sprawowania kompleksowej opieki, adekwatnej do potrzeb pacjentów i najbliżej tego środowiska, w którym czują się najlepiej, i w którym mają największą szansę na szybki powrót do sprawności i pełnienia swoich ról społecznych i rodzinnych.

  Osobną sprawą jest współpraca z przedstawicielami różnych podmiotów zainteresowanych kształtem i realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pod koniec ubiegłego roku do współpracy zaproszono kilku czołowych ekspertów w dziedzinie prawa medycznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata naukowego i świadczeniodawców. Proponowane rozwiązania, dotyczące wymagań wobec tworzonych Centrów Zdrowia Psychicznego i zmienianego koszyka świadczeń gwarantowanych, konsultujemy i będziemy nadal konsultować ze świadczeniodawcami (zarówno z dużymi szpitalami psychiatrycznymi, jak i z opieką środowiskową i opieką skupioną wokół oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych), organizacjami pozarządowymi, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz oczywiście z Radą ds. Zdrowia Psychicznego. Podjęliśmy też wstępne rozmowy z Towarzystwem i konsultantem dotyczące przygotowania zaleceń postępowania medycznego w opiece psychiatrycznej, które mogłyby, towarzysząc ewentualnym zmianom w finansowaniu świadczeń gwarantowanych związanym z wyceną przygotowywaną przez AOTMiT, przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki.

  Staramy się podejmować decyzje w oparciu o różne opinie i możliwie szerokie spojrzenie na ochronę zdrowia psychicznego. Jako ministerstwo myślimy również w kategoriach międzyresortowych – odpowiedzią na to, co chcielibyśmy poprawić w kończącym się Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, jest projektowana ustawa o zdrowiu publicznym, która po zmianach dokonanych po konsultacjach społecznych, w większym stopniu odpowie na potrzeby zwiększenia działań profilaktycznych i poprawę stanu zdrowia psychicznego.

   

  Więcej od autora

  Dariusz Poznański
  Dariusz Poznański
  Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Koniec roku szkolnego. Zbadaj wzrok dziecka

  Końcówka czerwca to dla dzieci koniec roku szkolnego i długo wyczekiwany początek wakacji. Zanim jednak na dobre rozpoczniemy błogie lenistwo, warto sprawdzić kondycję wzroku...

  Koncert i aukcja na rzecz II Stypendium Naukowego

  „Świat Lekarza” i Nagroda Zaufania Złoty OTIS zapraszają na koncert MUZYCZNE SPOTKANIA MISTRZÓW MEDYCYNY. Spotykamy się w zabytkowym pałacyku, by posłuchać pięknej muzyki, pośpiewać i...

  Murale – pogromcy smogu

  Od kilku lat w polskich miastach coraz częściej na szarych kamienicach i blokach pojawiają się wielkoformatowe malowidła ścienne. Okazuje się, że kolorowe murale nie...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D